Kvaliteet

Embachis loodud juhtimissüsteem vastab standarditele ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 ning on sertifitseeritud DNV GL Estonia OÜ poolt.

Embachi juhtimissüsteemi põhimõtteks on tagada projektdokumentatsiooni, ehitustegevust reguleerivate õigusaktide ja normide nõuetele vastava kokkulepitud ehitustöö valmimine vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele kindlustades keskkonnasäästlikkuse ning ohutu töökeskkonna töötajatele ja teistele seotud isikutele.


Meie juhtimissüsteemi põhieesmärgid on:

  • tellija rahulolu,
  • kokkulepitud kvaliteedi ja tähtaegsuse tagamine,
  • tegevuse läbipaistvus ja korrektsus,
  • töötajate kõrge professionaalsus,
  • innovatiivsus ja juhtimissüsteemi pidev parendamine,
  • keskkonnasäästlike tehnoloogiate, mehhanismide ja materjalide kasutamine ning kahjulike aspektide minimeerimine,
  • tööohutusalaste riskide minimeerimine ja tööõnnetuste ennetamine.
  • töötajate kaasamine, arupidamine töötajate ja nende esindajatega.